Om Døvemenigheden Midt- og Nordjylland

Vi er et menighedsråd på 6 medlemmer, to døvepræster og en stor skare af døve, som bor i Midt- Vest- og Nordjylland. Vi låner sognekirker rundt i hele området til døvegudstjenester og kirkelige handlinger, møder osv., men vi kommer oftest i Langenæskirken i Århus og i Hans Egedes Kirke i Aalborg.

 

I Døvemenigheden sker der nogenlunde det samme som i andre menigheder i Folkekirken, blot foregår al kommunikation i vores verden med tegn. Sproget i døvemenigheden er enten dansk tegnsprog (uden stemme) eller dansk tale ledsaget af tegn (TSK - TegnStøttet Kommunikation).


Hvis du synes tegnsprog er interessant kan du prøve at klikke videre til ’Ordbog over dansk tegnsprog’. Eller du kan se bibeltekster oversat til tegnsprog (ofte ledsaget af talt dansk) her: Tegnbibel

 

Døvemenigheden i Midt- og Nordjylland hører administrativt ind under Århus Stift og er under tilsyn af biskoppen over Århus Stift. Vil du vide mere om vores landsorganisation kan du gå til dovemenighed.dk/Om døvemenighederne.