Døvemenigheden Midt- og Nordjyllands legat

Legatets formål er at yde bidrag til kirkelige, kulturelle og sociale foranstaltninger til fordel for medlemmer af Døvemenigheden Midt- og Nordjylland.

Det vil sige, du kan søge støtte fra legatet, hvis du har ekstra behov for hjælp. Du skal sende en ansøgning sammen med din sidste års-opgørelse fra skattevæsenet (gerne på mail).

 

Hvis du bor i Nordjylland, Thy el. Himmerland kan du sende ansøgningen til:

Døvepræst Erik Lundager

Fyensgade 34, 3.tv., 9000 Aalborg

Mobil og SMS: 2927 1018

E-mail. elu@km.dk

 

Hvis du bor i Midt- eller Østjylland kan du sende ansøgningen til :

Døvepræst Irene Schjødt

Banevej 13, Hansted, 8700 Horsens 

Mobil og SMS:3024 6458; Alm. tlf. 7565 6458; Fax: 7565 6459

E-mail: irsc@km.dk 

 

Legatets midler kommer fra den årlige indsamling i mange af Danmarks kirker til Døvemenighederne, og fra arv og gaver.

Legatets bestyrelse består af menighedsrådet for Døvemenigheden Midt- og Nordjylland.