Begravelse - bisættelse

I dagene efter et dødsfald skal man tage stilling til mange spørgsmål.
De fleste henvender sig til en bedemand for at få hjælp til alt det praktiske i forbindelse med dødsfald og begravelse.
Har man ikke allerede taget kontakt til præsten, så hjælper bedemanden også med det.

Det skal du gøre

Man skal først finde ud af, om afdøde skal begraves eller brændes:

En begravelse afsluttes med at kisten sænkes i jorden på kirkegården.
En bisættelse afsluttes med, at bedemanden kører kisten til krematoriet. Når kisten efter nogen tid er brændt, nedsættes urnen med asken på kirkegården.

Samtale med præsten

Før begravelsen eller bisættelsen skal du have en samtale med præsten. I skal snakke om det, der skal ske i kirken eller kapellet og du skal fortælle præsten lidt om den person, der er død. Under samtalen vælger I sammen med præsten nogle salmer til begravelsen/bisættelsen.

Du og din familie bestemmer selv, hvem der deltager i samtalen.

En kirkelig begravelse eller bisættelse er de pårørendes afsked med den døde og forkyndelsen af det kristne budskab om opstandelse, håb og trøst.

Ved en kirkelig bisættelse eller begravelse bliver der sagt tak for den dødes liv og for alt, hvad andre mennesker fik lov at dele med ham eller hende. Der bliver også sat ord på sorgen over det, de pårørende har mistet eller måske aldrig fik.